Ηλιακό Πάρκο 1

Πόλις: Τοποθεσία: Ψίνθος. Αναστροφέας: 7 X SMA τριγωνικοί εξωτερικοί, οριζόντιοι & Suntech πίνακες