Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία Νοτιοανατολική Ενεργειακή ΑΕ – SOUTH EAST ENERGY – ιδρύθηκε το 2007 με βασικό σκοπό, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την προμήθεια και πώληση αυτής, μέσω του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού.

we start

Με 550.000€ ιδία κεφάλαια, έχει κατασκευάσει και λειτουργεί 4 ιδιόκτητους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα νησιά της Ρόδου και Λήμνου στο Αιγαίο, συνολικής δυναμικότητας 320 kWp.

H εταιρεία ξεκινά απο το 2019 να δραστηριοποιείται και στον τομέα τουρισμού εντός της Ελλάδας.
Το πρωταρχικό πλάνο, ειναι κατασκευή τουριστικών κατοικιών οικολογικού προσαντολισμού, σε επιλεγμένα νησιά του Ιονίου & Αιγαίου, οι οποίες θα διατεθούν προς εινοικίαση και πώληση.